STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Obchody dnia strażaka 2004


W dniu 11 maja 2004 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbyły się uroczystości związane z obchodami dnia strażaka. W tym dniu zostały przyznane medale i odznaczenia oraz wręczone akty mianowania na wyższe stanowiska i stopnie służbowe. Część wyróżnień została wręczona podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka w Międzyrzeczu w dniu 9.05.2004. Wyróżnienia i awanse otrzymały następujące osoby:

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia  22 kwietnia 2004 r. odznaczony został BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI st. ogn. Jan Wilkowski

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" dla st. ogn. Kazimierza Włodarczyka

Decyzją nr 617/2003 z dnia 29 października 2003 r. Minister Obrony Narodowej  nadał BRĄZOWY MEDAL „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”dla: asp. sztab. Marka Ławreckiego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym Nr 47/2004 z dnia 30 marca 2004 r. nadał  stopień kapitana dla: mł. kpt. Pawła Hryniewicza, mł. kpt. Mariusza Rajmana

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym Nr 1/2004 z dnia 05 kwietnia 2004 r. nadał stopień aspiranta sztabowego dla: st. asp. Romana Garana, st. asp. Henryka Gardzijewskiego

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Rozkazem Personalnym Nr 2/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku nadał  stopień starszego ogniomistrza dla: ogn. Stanisława Budzyny
młodszego ogniomistrza dla: st. sekc. Marka Giedrojć,
st. sekc. Roberta Malika, st. sekc. Andrzeja Podgórskiego
starszego sekcyjnego dla :sekc. Ryszarda Pruchnika

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Rozkazem Personalnym Nr 1/2004 z dnia 22 kwietnia 2003 roku nadał stopień starszego strażaka dla: str. Marka Chudek, str. Justyny Kiernożyckiej, str. Joanny Król, str. Witolda Lepko

Uchwałą z dnia 06 kwietnia 2004 r. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadało ZŁOTY MEDAL „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” dla: st. sekc. Ryszarda Pruchnika
SREBRNY MEDAL  „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” dla: st. asp. Norberta Kawka, st. ogn. Stanisława Budzyny, mł. ogn. Andrzeja Podgórskiego BRĄZOWY MEDAL  „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” dla: st. asp. Dariusza Kowalczyka

Komendant Powiatowy Państwowej  Straży Pożarnej w Żarach mianował na wyższe stanowiska służbowe strażaków:
sekc. Roberta Rowińskiego - na stanowisko Operatora Sprzętu Specjalnego

st. sekc. Krzysztofa Pazdana - na stanowisko Starszego Ratownika Kierowcy