STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Ślubowanie strażaków przyjętych do służby w Państwowej Straży Pożarnej


W dniu 22 lipca 2004 roku odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez dwóch strażaków przyjętych do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.
Ślubowanie strażaków  Janusza Jacek i Łukasza Magryna przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach - st. kpt. Dariusz Łoś

Strażacy złożyli ślubowanie następującej treści:


Ś L U B O W A N I E

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego
życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet
z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,
ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych,
ŚLUBUJĘ
strzec tajemnicy państwowej i służbowej, 
a także honoru, godności i dobrego imienia służby 
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej