STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Uroczysty apel, awanse na wyższe stanowiska służbowe; Żary - 02 stycznia 2013 r.
 


W dniu 02 stycznia 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbył się uroczysty apel, podczas którego zostały wręczone awanse na wyższe stanowiska służbowe.

Na zaproszenie bryg. Dariusza Łoś - Komendanta Powiatowego PSP w Żarach w uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:

mł. bryg. Grzegorz Stachowiak - Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.
Pan Marek Cieślak - Starosta Żarski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żarach
Pan Jerzy Hryniewicz - Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Żarach
Pani Cecylia Rak - Kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Żarach
oraz przewodniczący związków zawodowych działających w KP PSP w Żarach, funkcjonariusze i pracownicy cywilni zatrudnieni w KP PSP w Żarach


Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. powołał Panamł. bryg. Pawła Hryniewicza na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dniem 01 stycznia 2013 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. mianował Panamł. bryg. Grzegorza Lisika na stanowisko Naczelnika Wydziału Operacyjno, Kontrolno - Rozpoznawczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dniem 01 stycznia 2013 r.

Awanse wręczyli mł. bryg. Grzegorz Stachowiak - Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. oraz bryg. Dariusz Łoś - Komendant Powiatowy PSP w Żarach.

Awansowani otrzymali gratulacje od przełożonych oraz Starosty Powiatu Żarskiego, który przekazał na ręce nowego zastępcy Komendanta Powiatowego list gratulacyjny i wiązankę kwiatów.


Uroczystość miała też drugą odsłonę.

Podczas apelu odbyło się pożegnanie ze służbą st. ogn. Zbigniewa Wróbla - Dowódcy Zastępu w JRG PSP w Lubsku i st. ogn. Arkadiusza Maćków - Starszego Operatora Sprzętu Specjalnego w JRG PSP w Żarach, którzy z dniem 31 grudnia 2012 r. przeszli na zaopatrzenie emerytalne.

Z tej okazji Komendant Powiatowy PSP w Żarach wygłosił okolicznościowe przemówienie, oraz wręczył  listy gratulacyjne za lata służby w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach.