STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


XVI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem 
,, Bądź rozważny baw się  grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie”


Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej po raz XVI  zorganizował  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem ,, Bądź rozważny baw się  grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie”.

Celem konkursu  jest rozpropagowanie wśród najmłodszych podstawowych zasad bezpieczeństwa, kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożenia z jakim każdy z nas może się spotkać. Konkurs mam za zadanie przede wszystkim promować wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtować prawidłowy sposób postępowania w przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji  w najbliższym nam otoczeniu jakim jest dom.

Tematem przewodnim jest bezpieczeństwo w domach i mieszkaniach. Inspiracja do tworzenia prac konkursowych może być równie konkurs kalendarzowy zamieszczony na odwrocie kalendarza  plakatowego Komendy Głównej PSP na rok 2014. Znajdują si tam cenne porady dotyczące właściwego postępowania , gdy powstanie pożar, gdy poczujemy  gaz, jak bezpiecznie użytkować urządzenia elektryczne oraz zasady prawidłowej ewakuacji.

Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach:

1. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

2. Uczniowie klas IV- VI  szkoły podstawowej

3. Uczniowie gimnazjum

4. Uczniowie szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkoleniowych do 18 roku życia

Szkolne Jury konkursowe wybiera tylko po 3 prace konkursowe z każdej kategorii, w przypadku przesłania większej ilości prac  niż zostało to określone, placówka nie weźmie udziału w dalszych eliminacjach. Do każdej z prac konkursowych  należy dokleić tabelę - do pobraniaplik .pdf

Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kola malowanie na tkaninie. Nie będą uwzględniane prace z plasteliny, kompozycje przestrzenne i rzeźby. Dopuszczalny format prac konkursowej to A4, A3.


Termin nadsyłania prac  7 maja 2014r. ( wraz z załączonymi protokołami z prac komisji szkolnej)

Adres   Komenda Główna PSP, Wydział Informacji i Promocji

                Ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

Koniecznie z dopiskiem : „ Konkurs plastyczny”
Regulamin XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  -  - do pobraniaplik .pdf


Więcej informacji na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie - www.straz.gov.pl.