STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Promocja projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ; Żary - 1 maja 2014 r.
 


Czy dziesięć lat w Unii Europejskiej coś zmieniło w naszym życiu? Aby się móc o tym przekonać, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju powstała inicjatywa Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W dniach od 1. do 11. maja br. w całym kraju promowane były dotychczas zrealizowane projekty współfinansowane ze środków unijnych. Programy Europejskiej Współpracy Transgranicznej dofinansowują projekty wspólnie realizowane przez partnerów po obu stronach granicy, głownie są to projekty infrastrukturalne. Jednak zawsze towarzyszy im szczególny transgraniczny cel wykorzystania, tj. zacieśnianie współpracy polsko – niemieckiej.

Do kampanii również włączyła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, która dniu 1 Maja w rynku promowała swoje dwa projekty realizowane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 – 2013.

„Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu polsko-niemieckim”

Wartość projektu: 1.339.490 Euro

W tym dofinansowanie Unii Europejskiej 85 % z EFRR 1.137.971,28 Euro

„Zwalczanie zagrożeń ekologicznych i powodziowych na rzekach pogranicza polsko – niemieckiego”

Wartość projektu: 682.528,81 Euro

W tym dofinansowanie Unii Europejskiej 85 % z EFRR 580.149,49 Euro