STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Nowy aspirant w KP PSP w Żarach - 11 listopada 2016 r.


Z dniem 11 listopada 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień młodszego aspiranta dla ogn. Andrzeja Kochańskiego.

W dniu 30 listopada 2016 roku podczas uroczystego apelu w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp., Lubuski Komendant Wojewódzki st. bryg. Sławomir Klusek wręczył ogn. Andrzejowi Kochańskiemu akt nadania stopnia młodszego aspiranta.

Pan Andrzej Kochański w 2015 roku z własnej inicjatywy przygotował się i przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa w ramach kwalifikacji zawodowych Z.22. W tym samym roku został skierowany do Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu przez Komendanta Powiatowego PSP w Żarach, który docenił jego aktywność i dotychczasowe osiągnięcia służbowe. W trakcie nauki w Szkole Aspirantów ponownie z własnej inicjatywy z wyprzedzeniem przystąpił do kolejnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa w ramach kwalifikacji zawodowych Z.23. Drugi egzamin również został zdany z wynikiem pozytywnym co znalazło potwierdzenie w otrzymanym świadectwie technika pożarnictwa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie.