STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, Lubsko - 06 maja 2016 r.


6 maja 2016 r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka powiatu żarskiego. Uroczysty apel zorganizowano w Rynku w Lubsku.

Gospodarzami uroczystości byli:
st. kpt. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
dh Janusz Dudojć- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żarach.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi:
st. bryg. Przemysław Gliński – Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
dh Ryszard Klisowski - Vice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubuskiego,
dh Edward Skobelski -  Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubuskiego.
 


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił

Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę aspiranta sztabowego Dariusza KOWALCZYKA, aspiranta Marka GAJDEMSKIEGO.

 

Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień

STARSZEGO KAPITANA  dla kapitana  Marka GIEDROJCIA, kapitana Norberta KAWKI

KAPITANA dla młodszego kapitana Mariusza MORAWSKIEGO.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień

ASPIRANTA dla młodszego aspiranta Krzysztofa PAZDANA.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił

Dyplomem Komendanta Głównego kapitana Mariusza KUKUCIA.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił

Nagrodą finansową sekcyjnego Łukasza SMASIA.

 

Minister Spraw Wewnętrznych nadał

Brązową odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla kapitana Marka ŚWIERLIŃSKIEGO, kapitana Mariusza MORAWSKIEGO, aspiranta Krzysztofa PAZDANA, ogniomistrza Pawła MALUDEGO. 


Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nadał stopień

OGNIOMISTRZA dla młodszego ogniomistrza Tomasza HABOWSKIEGO, młodszego ogniomistrza Marka FLAGI, młodszego ogniomistrza Marcina JAKUBIKA, młodszego ogniomistrza Jacka JANUSZA, młodszego ogniomistrza Tomasza KOWALCZUKA, młodszego ogniomistrza Marcina MICHALEWSKIEGO, młodszego ogniomistrza Mariusza TELKOWSKIEGO.

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA dla starszego sekcyjnego Pawła BRELI, starszego sekcyjnego Grzegorza FABIAŃCZYKA, starszego sekcyjnego Zbigniewa JANUSZEWSKIEGO, starszego sekcyjnego Wojciecha  SOBCZAKA.

STARSZEGO SEKCYJNEGO dla sekcyjnego Adriana CECUŁY, sekcyjnego Mateusza SKRZYPCZAKA.

 

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało Medal Honorowy im. Chomicza dla druha Henryka SIENKIEWICZA.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego nadało

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla druha Jerzego KOSTECKIEGO, młodszego kapitana Stanisława PUZIO, młodszego ogniomistrza Bogumiła KOWALCZEWSKIEGO, druhny Grażyny GARDZIJEWSKIEJ, druha Rafała WINECKIEGO, druha Radosława POGORZELCA.

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla młodszego ogniomistrza Pawła BRELI, druha Leszka MROŻKA, druhny Agnieszki IZDEBSKIEJ, starszego ogniomistrza Rafała JUDYCKIEGO, ogniomistrza Łukasza MAGRYNA, młodszego ogniomistrza Piotra MAKOWSKIEGO.

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla druha Joachima FUNKE, starszego sekcyjnego Adama GRYNIENKI, druha Janusza DUDOJCIA , druha Lecha JURKOWSKIEGO, druhny Danuty MADEJ, druhny Agaty LUCJANEK, druha Daniela MICINIOWSKIEGO , starszego sekcyjnego Mateusza SKRZYPCZAKA, starszego sekcyjnego Rafała SKIBIŃSKIEGO, druhny Cecylii RAK.

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach nadał stopień

STARSZEGO STRAŻAKA dla strażaka Piotra BOGUWOLSKIEGO, strażaka Dawida LEWANDOWSKIEGO, strażaka Henryka MROŻKA, strażaka Przemysława PODEDWORNEGO, strażaka Dawida WILCZYŃSKIEGO.

 

Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie wyróżnił Odznaką za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jerzego KOSTECKIEGO, Pana Jerzego HRYNIEWICZA.

 

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wyróżnił nagrodą finansową za właściwą realizację przydzielonych zadań służbowych:

starszego kapitana  Zbigniewa SŁOMKĘ, młodszego ogniomistrza Krzysztofa SIENKIEWICZA, starszego strażaka  Tomasza KAROLCZAKA.

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą finansową wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach oraz dodatkową nagrodą finansową za szczególną dbałość i termin realizacji powierzonych zdań i czynności przynoszących wymierne oszczędności – kapitana Marka ŚWIERLIŃSKIEGO, ogniomistrza Łukasza MAGRYNA, młodszego ogniomistrza Łukasza BUKO, sekcyjnego Macieja MICHALEWICZA, starszego strażaka Przemysława PODEDWORNEGO,  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach starszy kapitan Robert Słowikowski wyróżnił za wzorową współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu żarskiego
Pana Henrego KOSSACKA, Panią Elizę SIEMIANOWSKĄ, Panią Agnieszkę OSKIERKO – LICZNER, Państwa Annę i Eugeniusza ŚLAWSKICH, Panią Marię Łaskarzewską.


Podczas uroczystości w punkcie informacyjno-promocyjnym KP PSP w Żarach przeprowadzono pogadanki z dziećmi nt. bezpieczeństwa oraz właściwego sposobu zachowania w różnych niebezpiecznych sytuacjach, rozdano ulotki informacyjne w tym zakresie. W ramach ogólnopolskich akcji „ZGAŚ RYZYKO” oraz „NIE DLA CZADU” przybliżono charakter tych zagrożeń oraz sposób ich uniknięcia. Dla najmłodszych zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej, nie zabrakło upominków i nagród.

 

Wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Przybyłym znamienitym gościom dziękujemy za uświetnienie naszej uroczystości. Poniżej prezentujemy list Wojewody Lubuskiego adresowany do Komendanta Powiatowego PSP w Żarach z życzeniami dla strażaków.