STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, Żary - 04 maja 2017 r.


W dniu 4 maja 2017 r. w Żarach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka powiatu żarskiego.

Gospodarzami uroczystości byli:
st. kpt. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
dh Janusz Dudojć - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żarach, Starosta Żarski.

Uroczystości rozpoczęły się mszą w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach koncelebrowaną przez ks. Krzysztofa Kwaśnika – proboszcza parafii NSPJ w Żarach, ks. Przemysława Kaminiarza – Diecezjalnego Kapelana Strażaków woj. lubuskiego i o. Łukasza Popko – Dominikanina.

Następnie zaproszeni goście i strażacy przemaszerowali do Żarskiego ratusza, gdzie odbył się uroczysty apel zorganizowany w sali konferencyjnej.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi:
Robert Paluch – Wicewojewoda Lubuski,
st. bryg. Sławomir Klusek –Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
dh Ryszard Klisowski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubuskiego,
dh Edward Skobelski -  Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubuskiego,
Danuta Madej – Burmistrz Miasta Żary
oraz przedstawiciele samorządów, służb, instytucji i strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dowódcą uroczystości był kpt. Mariusz Morawski – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubsku. Uroczystość prowadził  bryg. Paweł Hryniewicz–Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach. KP PSP w Żarach wystawiła poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu asp. Łukasz Chwiedziuk, sztandarowy asp. Damian Frankowski, asystujący st. sekc. Mateusz Skrzypczak. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe z Ochotniczych Straży Pożarnych w Brodach, Trzebielu i Złotniku


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił

Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę kapitana Mariusza MORAWSKIEGO, starszego kapitana Marka ŚWIERLIŃSKIEGO

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał

Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej starszemu kapitanowi Zbigniewowi SŁOMCE

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał

Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej młodszemu aspirantowi Andrzejowi KOCHAŃSKIEMU, Elżbiecie LIPIŃSKIEJ

 

Minister Spraw Wewnętrznych i  Administracji nadał stopień

BRYGADIERA  dla młodszego brygadiera Pawła HRYNIEWICZA

STARSZEGO KAPITANA  dla kapitana Marka ŚWIERLIŃSKIEGO

KAPITANA dla młodszego kapitana Stanisława PUZIO

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień

ASPIRANTA dla młodszej aspirant Agnieszki BOROWICZ, młodszego aspiranta Rafała DRAJERA

Medale nadane przez Prezydenta RP i odznaki nadane przez Ministra SWiA oraz awanse w korpusie oficerskim i aspiranckimi zostały wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 07 maja 2017 roku.


Podczas uroczystego apelu w Żarach w dniu 4 maja 2017 r. wręczono następujące awanse, medale i wyróżnienia:


Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nadał stopień

STARSZEGO OGNIOMISTRZA dla ogniomistrza Pawła CZERNIAKA, ogniomistrz Justyny JÓZWY, ogniomistrza Łukasza RUBCZYŃSKIEGO

OGNIOMISTRZA dla młodszego ogniomistrza Pawła MRUKA, młodszej ogniomistrz  Katarzyny TOMASZEWSKIEJ, młodszego ogniomistrza Łukasza WOJCIUKA

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA dla starszego sekcyjnego Adama GRYNIENKI, starszego sekcyjnego Mariusza JĘDRZEJKA, starszego sekcyjnego Michała JURKOWSKIEGO, starszego sekcyjnego Arkadiusza KOCHANOWSKIEGO, starszego sekcyjnego Rafała SKIBIŃSKIEGO, starszego sekcyjnego Sebastiana WALCZAKA, starszego sekcyjnego Piotra ZGÓRSKIEGO

STARSZEGO SEKCYJNEGO dla sekcyjnego Łukasza BANECKIEGO, sekcyjnego Pawła JORDANA, sekcyjnego Adama ŁOŚ, sekcyjnego Macieja MICHALEWICZA, sekcyjnego Łukasza SMAŚ, sekcyjnego Dominika SOKALSKIEGO, sekcyjnego Wojciecha SZCZEPANOWICZA, sekcyjnego Tomasza WILKOWSKIEGO, sekcyjnego Grzegorza WUJDY

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach starszy kapitan Robert Słowikowski mianował na wyższe stanowiska służbowe:

STARSZEGO RATOWNIKA: sekcyjnego Tomasza MATUSIEWICZA

RATOWNIKA KIEROWCY: starszego sekcyjnego Łukasza BANECKIEGO, starszego sekcyjnego Pawła JORDANA, starszego sekcyjnego Adama ŁOŚ, starszego sekcyjnego Macieja MICHALEWICZA, starszego sekcyjnego Łukasza SMAŚ, starszego sekcyjnego Dominika SOKALSKIEGO, starszego sekcyjnego Tomasza WILKOWSKIEGO

RATOWNIKA: starszego sekcyjnego Wojciecha SZCZEPANOWICZA, starszego sekcyjnego Grzegorza WUJDĘ

 

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło Złotym Znakiem Związku OSP RP  druha Stanisława DUBISA.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego nadało

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla starszego ogniomistrza Daniela KOTWICKIEGO, druha Bogdana KAMOLI, druha Waldemara ZAJDEL, druha Edwarda KOSZAŁKI, druha Andrzeja STANISZEWSKIEGO

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla ogniomistrza Sebastiana HORODYSKIEGO, ogniomistrza Pawła MRUKA, ogniomistrza Jacka JANUSZA, ogniomistrza Mariusza TELKOWSKIEGO, ogniomistrza Łukasza BUKO, ogniomistrza Witolda LEPKO, druhny Anny ŚLAWSKIEJ, druha Janusza ROGALI, druha Waldemara DOŁĘGIEWICZA, druhny Barbary WIAK

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla starszego sekcyjnego Grzegorza WUJDY, starszego sekcyjnego Tomasza WILKOWSKIEGO, aspiranta Damiana FRANKOWSKIEGO, druha Andrzeja KAMYSZKA, druha Piotra KULINIAKA, druha Eugeniusza ŚLAWSKIEGO, druhny Krystyny GRETKIEREWICZ, druha Krzysztofa BERY, druha Łukasza FALKOWSKIEGO, druha Adama ZIELIŃSKIEGO, druha Romana KORDASA

 

Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie wyróżnił Odznaką za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

Romana LICHWIARZA, Henryka SIENKIEWICZA, Eugeniusza ŚLAWSKIEGO.

 

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wyróżnił nagrodą finansową za właściwą realizację przydzielonych zadań służbowych:

starszego kapitana  Norberta KAWKĘ, starszego ogniomistrza Grzegorza CHABRASZEWSKIEGO, starszego sekcyjnego Piotra ZGÓRSKIEGO

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą finansową wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach oraz dodatkową nagrodą finansową za szczególną dbałość i termin realizacji powierzonych zdań i czynności przynoszących wymierne oszczędności - kapitana Mariusza MORAWSKIEGO, młodszego kapitana Stanisława PUZIO, ogniomistrza Sebastiana HORODYSKIEGO, aspiranta Marka GAJDEMSKIEGO, młodszego ogniomistrza Michała JURKOWSKIEGO 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wyróżnił nagrodą finansową za szczególne zaangażowanie w pierwszą fazę działań ratowniczo gaśniczych na terenie składowiska tworzyw sztucznych w Brożku, starszego strażaka Dawida BROWCZUKOWSKIEGO, młodszego ogniomistrza Łukasza BUKO, starszego sekcyjnego Pawła JORDANA, młodszego ogniomistrza Arkadiusza KOCHANOWSKIEGO, młodszego ogniomistrza Bogumiła KOWALCZEWSKIEGO, ogniomistrza Piotra MAKOWSKIEGO, aspiranta Krzysztofa PAZDANA, aspiranta Marcina PELCA, starszego strażaka Przemysława PODEDWORNEGO, sekcyjnego Ariela PUZIO, starszego sekcyjnego Mateusza SKRZYPCZAKA, starszego sekcyjnego Sebastiana WALCZAKA, starszego strażaka Dawida WILCZYŃSKIEGO

 

Starosta Żarski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach za zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze i udzielone wsparcie w likwidacji bardzo dużego pożaru Składowiska Tworzyw Sztucznych w Brożku, wyróżnili jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu żarskiego, krośnieńskiego i zielonogórskiego:

BRODY, CHOCICZ, DĘBINKA, GÓRZYN, JASIEŃ, LIPINKI ŁUŻYCKIE, LIPNA, LUBANICE, MARSZÓW, MIROSTOWICE DOLNE, NIWICA, PIOTRÓW, PRZEWÓZ, SIENIAWA ŻARSKA, STARA WODA,TRZEBIEL, TUPLICE, ZŁOTNIK, ŻARY – KUNICE, ŻARKI WIELKIE, BOBROWICE, CZERWIEŃSK, RACULA.

 

Starosta Żarski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach za udzielone wsparcie przy likwidacji bardzo dużego pożaru Składowiska Tworzyw Sztucznych w Brożku, wyrazili podziękowanie:

st. bryg. Sławomirowi KLUSEK – Lubuskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp., Mirosławowi GANECKIEMU – Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Wojciechowi KONOPCZYŃSKIEMU – Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Edwardowi KARPOWICZOWI - Właścicielowi Zakładu Ogólnobudowlanego i Transportowego,

Nadleśnictwu Lubsko

Komendzie Powiatowej Policji w Żarach

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski
w podziękowaniu za wsparcie w pozyskaniu pożarniczego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wyróżnił

Janusza DUDOJĆ – Starostę Żarskiego, Danutę MADEJ – Burmistrz Miasta Żary, Krystynę GRETKIEREWICZ – Kierownik Żarskiego Pogotowia Ratunkowego, Bogdana OLEJNICZAKA - Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko, Jana LESSER - Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki, Andrzeja STANISZEWSKIEGO - Nadleśniczego Nadleśnictwa Krzystkowice, Janusza ROGALĘ - Nadleśniczego Nadleśnictwa Gubin, Piotra ŚWIDER - Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzózka, Edwarda KOSZAŁKĘ - Nadleśniczego Nadleśnictwa Wymiarki.

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski za wsparcie udzielane Komendzie Powiatowej PSP w Żarach, wyraził podziękowanie dla Pana Roberta Palucha – Wicewojewody lubuskiego.

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach st. kpt. za wyjątkowe wsparcie udzielane Komendzie Powiatowej PSP w Żarach, oraz zaangażowanie w likwidację bardzo dużego pożaru składowiska Tworzyw Sztucznych w Brożku wyraża szczególne podziękowanie dla Pana Janusza DUDOJĆ – Starosty Żarskiego.

 


 

Wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Przybyłym znamienitym gościom dziękujemy za uświetnienie naszej uroczystości. Poniżej prezentujemy list Wojewody Lubuskiego adresowany do Komendanta Powiatowego PSP w Żarach z życzeniami dla strażaków.