STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


BEZPIECZNE LODOWISKA


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach informuje, że zastępy straży pożarnej mogą udzielić wsparcia w organizacji bezpiecznych lodowisk na terenie powiatu żarskiego.

Warunki udzielenia pomocy wymieniono poniżej:
 
1. Lodowisko może zostać wylane na terenie płaskim takim jak: boisko, plac, trawnik, łąka itp.

2. KP PSP w Żarach udzieli wsparcia w organizacji lodowiska na terenie powiatu żarskiego na pisemną prośbę właściciela/zarządcy terenu, zwanym dalej Zgłaszającym. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę zarządcy sieci wodociągowej (zakład wodociągów, samorząd gminny) na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Prośba wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać skierowana do Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Żarach ul. Serbska 58 tel. 683630703, 683630713 lub Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku ul. Strażacka 1 tel. 683725211, 683725212.
 
3. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie terenu przez Zgłaszającego poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku 
 lub śniegu, ewentualnie ustawieniu barierek.

4. W pomocy przy przygotowaniu lodowiska weźmie udział zastęp straży pożarnej w uzgodnionym ze Zgłaszającym terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada Zgłaszający.