STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA LIKWIDACJI ZAGROŻEŃ OD ROJÓW LUB GNIAZD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH (pszczół, os, szerszeni itp.)


W związku z zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w dniu 10 Lipca 2009 r. „zasadami postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienie zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” informujemy, że Straż Pożarna prowadzi działania ratownicze w związku z zagrożeniem ze strony owadów błonkoskrzydłych w obiektach, w których przebywają grupy dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności do poruszania się tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, obiektach kolonijnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich itp.
    W pozostałych obiektach obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w tym zakresie spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu (w myśl art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Stosowanie odesłania do ustawy Prawo budowlane jest tym bardziej zasadne, że zdarzenie związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.
    Wobec powyższego Straż Pożarna nie prowadzi działań ratowniczych w obiektach innych niż wymienione na wstępie. Ewentualne działania straży pożarnej mogą się ograniczyć do przeprowadzenia ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonym terenie otwartym lub pomieszczeniach, oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia. Usunięcie gniazda lub roju owadów należy do zadań właściciela lub zarządcy.
    Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda (dotyczy również właścicieli i zarządców). Ni e należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20m w terenie otwartym oraz należy opuścić pomieszczenia w których znajdują się owady. Nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwania wodą lub środkami owadobójczymi. Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.
    Wskazane jest skorzystanie z usług firm specjalizujących się w dezynsekcji. Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe do firm zajmujących się odpłatnym usuwaniem gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych.


Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji,  Deratyzacji INSEKT-EKO (Żary) Tel. kom. 790767457, 790275136 www.insekteko.pl Marcin Tur

LOKATOR Mierków 63/1 Tel. 683711365, Tel. kom.607644640, 570621255

Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Pulex ( Zielona Góra) Tel. 683204200, Tel. kom. 516 023231,  Kostyra Marcin
 

Blask - dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, (Żagań) Tel. 683770105, Tel. kom. 606 961903. Laskowski Jacek

Firma ,, Szerszeń” Usuwanie gniazd os i szerszeni (Nowa Sól - Modrzyca - co drugi dzień w Lubsku obsługuje -powiat żarski) Tel. kom. 604168495 Zbigniew Nowak

 

.
 

    Koszty związane z usunięciem roju, gniazda owadów będą wynikały z umowy zawartej z firmą przez podmiot/ osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na usługę. Wymienione firmy nie są związane z Państwową Strażą Pożarną. Podane dane teleadresowe zostały pobrane z ogólnodostępnych stron Internetowych – istnieją inne firmy!


Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienie zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych- plik .pdf


Informacja dla właścicieli, zarządców obiektów w których są roje lub gniazda owadów błonkoskrzydłych- plik .pdf


Jeżeli na terenie powiatu żarskiego funkcjonuje firma/osoba zajmująca się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych to prosimy przedstawicieli o kontakt na e-mail sekretariat@straz.zary.pl - umieścimy dane w wykazie (po wyrażeniu takiej woli). Jeżeli zmieniły się dane kontaktowe już opublikowane to równie z prosimy o kontakt - dane zostaną poprawione/uzupełnione.