STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


„Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu polsko-niemieckim”Promocja projektów dofinansowanych przez Unię Europejską - Żary - 1 maja 2014 r.


Ćwiczenia „ Ratownictwo techniczne 2013”- Klitten – 09 listopada 2013 r.


Ćwiczenia „ Pożar szkoły 2013”- Boxberg – 23 marca 2013 r.


Ćwiczenia taktyczno–bojowe - Przewóz  – 01 grudnia 2012 r.


Ćwiczenia taktyczno - bojowe - Żarki Wielkie - 27 października 2012 r.


Ćwiczenia  „Pożar Lasu 2012” - Straszów - 29 września 2012 r.


Ćwiczenia aplikacyjne "Gra sztabowa" - Żary - 31 marca 2012 r.


„Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu polsko-niemieckim”

Partner Wiodący:

Powiat Żarski

Partner Projektu:

Gemeinde Boxberg/O.L

Gemeinde Kreba-Neudorf

Okres realizacji projektu 2012 - 2013

Wartość projektu: 1.339.490 Euro 
w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 85 % z EFRR 1.137.971,28 Euro

Projekt w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo ludzi i środowiska na pograniczu polsko-niemieckim, równocześnie zadba o bezpieczeństwo i wyszkolenie strażaków i ratowników po obu stronach granic. Projekt przewiduje cykl szkoleń i ćwiczeń ratowniczych, wymianę technik ratowania oraz kursy językowe. Zakup nowoczesnych samochodów ratowniczych, sprzętu ratowniczego oraz stworzenie i wyposażenie sal szkoleniowych w ramach realizowanego projektu przyczyni się do poprawy wyszkolenia i efektywności działań. Zakupiony sprzęt będzie kompatybilny tak aby strażacy mogli się nawzajem uzupełniać po obu stronach granic jak i zgodny z wymogami unijnymi. Realizacja projekt udoskonali systemy powiadamiania i reagowania na zagrożenia oraz zaktualizuje katalogi zagrożeń jak i usprawni system wczesnego ostrzegania po obu stronach granicy.


„Der Feuerwehrmann ohne Grenzen zur Gefahrenabwehr im deutsch-polnischen Grenzgebiet”

 

Lead Partner
Powiat Żarski

Projektpartner

Gemeinde Boxberg/O.L

Gemeinde Kreba-Neudorf

Projektzeitraum 2012 – 2013

Gesamtsumme der Ausgaben in €: 1.339.490
davon zuschussfähig in € : 1.137.971,28

Projekt lässt die Sicherheit der Bevölkerung und Umwelt in der polnisch-deutschen Grenzregion bedeutsam erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit und Ausbildung der Feuerwehrleute und Helfer im Grenzraum steigern. Im Projekt werden Schulungen, Rettungseinsätze, Austausch der Rettungstechniken und Sprachkurse geplant. Kauf neuer Spezialfahrzeuge, spezieller Rettungsausrüstung, Bildung und Einrichtung eines Raumes für Sprachenlernen trägt zur Steigerung der Effektivität der Einsätzen bei. Gekaufte Ausrüstung muss mit der Ausrüstung des Partners kompatibel sein, damit sich die Feuerwehrleute im Grenzraum ergänzen konnten und sie Unionsanforderungen entspricht. Realisierung des Projektes lässt das System für frühzeitige Erkennung und Warnung von Gefahren weiterentwickeln und Gefahrenkatalog auf den neuesten Stand bringen sowie Frühwarnsystem im Grenzregion verbessern.