STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Żarach


Kadra

Pojazdy

   

W Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej obowiązuje następujący rozkład czasu służby :

- codzienny - obowiązujący dowódcę jednostki, zastępcę dowódcy jednostki

- zmianowy - obowiązujący pozostałych strażaków pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej.

Zmianowy rozkład czasu służby polega na pozostawaniu przez strażaków w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej na zmiany liczące 24 godziny, po których przysługuje 48 godzin wolnych od służby.


Do podstawowych zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy w szczególności:

Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.

Wykonywanie pomocniczych, specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze.

Prowadzenie doskonalenia zawodowego.

Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.

Współdziałanie z innymi służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi służbami ratowniczymi.

Utrzymanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych.