STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Szkolenie pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w 2013 r.


 

NABÓR NA SZKOLENIE DOWÓDCÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH


 

Szkolenie jest przeznaczone dla strażaków z OSP z powiatu żarskiego


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór na 2 kursy, które odbędą się w równoczesnym terminie według programu szkolenia dowódców OSP. Szkolenie trwa cztery dni zajęciowe:

- 1 dzień: 28 września 2013 r. godz. 10.00 zajęcia teoretyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58;

- 2 dzień: 29 września 2013 r. godz. 10.00 zajęcia teoretyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58;

- 3 dzień: 05 października  2013 r. godz. 10.00 zajęcia praktyczne w JRG PSP w Żarach/Lubsku

- 4 dzień: 06 października 2013 r. godz. 10.00 egzamin w KP PSP Żary ul. Serbska 58.

Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach, zdaniem egzaminu z testu wiedzy i części praktycznej. Zgłoszenie do pobrania  poniżej Zgłoszenia należy dostarczyć do KP PSP w Żarach do dnia 26 września 2013 r.

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

- zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP części II lub spełnienia równorzędnych wymagań;

- zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP;

- świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej;

- co najmniej 3-letni staż strażaka ratownika OSP;

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych;

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;

- skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy;

 


Koordynatorem szkoleń  jest sekc. Paweł Brela – tel. 683630717,  e-mail: p.brela@straz.zary.pl – udziela informacji na temat szkolenia.

Karta zgłoszenia na szkolenie dowódców OSP: zgłoszenie (plik .pdf)