STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Szkolenie pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w 2013 r.


 

NABÓR NA SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP I i II stopnia

(realizowane jednoetapowo)


 

Szkolenie jest przeznaczone dla strażaków z OSP z powiatu żarskiego


WAŻNE!!!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach informuje, że zmienił się termin rozpoczęcia zajęć.

W dniu  25 stycznia 2014 roku rozpoczną się zajęcia według programu szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Dotychczas przesłane zgłoszenia zachowują ważność! Jeżeli ktoś nie dostarczył zgłoszenia powinien to uczynić niezwłocznie.


NIEAKTUALNE!!!!

aktualna informacja znajduje się tutaj!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór na kurs, który rozpocznie  się 11 stycznia 2014 roku według programu szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Zgłoszenia na szkolenie należy dostarczyć do KP PSP w Żarach do dnia 07 stycznia  2014 r. zgłoszenie (plik .pdf)

Szkolenie trwa czternaście dni:

- 1 dzień: 11 stycznia 2014 r. godz. 09.00 zajęcia teoretyczne;

- 2 dzień: 12 stycznia 2014 r. godz. 09.00 zajęcia teoretyczne;

- 3 dzień: 18 stycznia 2014 r. godz. 09.00 zajęcia teoretyczne;

- 4 dzień: 19 stycznia 2014 r. godz. 09.00 zajęcia teoretyczne;

- 5 dzień: 25 stycznia 2014 r. godz. 09.00 zajęcia teoretyczne;

- 6 dzień: 26 stycznia 2014 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne;

- 7 dzień: 01 lutego 2014 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne;

- 8 dzień: 02 lutego 2014 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne;

- 9 dzień: 08 lutego 2014 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne;

- 10 dzień: 09 lutego 2014 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne;

- 11 dzień: 15 lutego 2014 r. godz. 09.00 komora dymowa;

- 12 dzień: 16 lutego 2014 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne;

- 13 dzień: 22 lutego 2014 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne;

- 14 dzień: 23 lutego 2014 r. godz. 09.00 egzamin

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

- członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej;
- wiek - ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;
- potwierdzenie posiadania zaświadczenia lekarskie orzekającego zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie ważne w okresie trwania szkolenia;
- potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
- potwierdzenie posiadania wyposażenia w umundurowanie i sprzęt zgodny z dopuszczeniem do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej;
- wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.
 


Koordynatorem szkoleń  jest sekc. Paweł Brela – tel. 683630717,  e-mail: p.brela@straz.zary.pl – udziela informacji na temat szkolenia.

Karta zgłoszenia na szkolenie podstawowe OSP: zgłoszenie (plik .pdf)