STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Szkolenie pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w 2013 r.


 

NABÓR NA SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA SZEREGOWCÓW OSP

W ZAKRESIE OBSŁUGI APARATÓW OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór na szkolenie uzupełniające w zakresie obsługi aparatów ochrony dróg oddechowych. Po ukończeniu szkolenia kursant otrzyma uprawnienia szkolenia podstawowego OSP II stopnia. Szkolenie jest kierowane do druhów OSP którzy w latach 1994-2006 ukończyli szkolenie szeregowców OSP i do tej pory nie uzupełnili wyszkolenia pożarniczego. Szkolenie trwa dwa dni zajęciowe:

- 1 dzień: 7 kwietnia 2013 r. godz. 10.00 zajęcia teoretyczne i praktyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58,

- 2 dzień: 14 kwietnia 2013 r. zajęcia w Ośrodku Szkolenia PSP w Świebodzinie (komora dymowa).

Po szkoleniu nie ma egzaminu, warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach, zaliczenie testu wiedzy i zaliczenie testu w komorze dymowej. Zgłoszenia należy dostarczyć do KP PSP w Żarach do dnia 22 marca 2013 r. Zgłoszenia do pobrania  poniżej.

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

- ukończone szkolenie szeregowców OSP

- członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej;

- wiek - nie przekroczone 65 lat;

- potwierdzenie posiadania zaświadczenia lekarskie orzekającego zdolność do bezpośredniego udziału
w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie ważne w okresie trwania szkolenia;

- potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

- wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.


Koordynatorem szkoleń  jest sekc. Paweł Brela – tel. 683630717,  e-mail: p.brela@straz.zary.pl – udziela informacji na temat szkolenia.

Karta zgłoszenia na szkolenie: zgłoszenie (plik doc)  zgłoszenie (plik .pdf)