STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmail



Biuletyn Informacji Publicznej



Służba w KP PSP
w Żarach



FanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Szkolenie pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w 2013 r.


 

NABÓR NA SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP


 

Szkolenie jest przeznaczone dla OSP KSRG z powiatu żarskiego - każda OSP KSRG zgłosi 4 kandydatów


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór na 2 kursy, które odbędą się równoczesnym terminie według programu szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Szkolenie trwa cztery dni zajęciowe:

- 1 dzień: 15 czerwca 2013 r. godz. 09.00 zajęcia teoretyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58;

- 2 dzień: 16 czerwca 2013 r. godz. 10.00 zajęcia praktyczne w JRG PSP w Żarach/ Lubsku;

- 3 dzień: 22 czerwca 2013r. godz. 10.00 zajęcia praktyczne w JRG PSP w Żarach/Lubsku;

- 4 dzień: 23 czerwca 2013 r. godz. 10.00 egzamin w KP PSP Żary ul. Serbska 58.

Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach, zdaniem egzaminu teoretycznego i praktycznego. Zgłoszenia do pobrania  poniżej. Zgłoszenia należy dostarczyć do KP PSP w Żarach do dnia 16 maja 2013 r.  

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

- ukończone 18 lat i nie przekroczenie 65 lat;

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych;

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;

- skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy;

- zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań;

Wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

 


Koordynatorem szkoleń  jest sekc. Paweł Brela – tel. 683630717,  e-mail: p.brela@straz.zary.pl – udziela informacji na temat szkolenia.

Karta zgłoszenia na szkolenie: zgłoszenie (plik .pdf)