STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Szkolenie pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w 2017 r.


 

NABÓR NA SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór na kurs, który odbędzie się według programu szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego OSP. Szkolenie trwa cztery dni zajęciowe:

- 1 dzień: 01 lipca 2017 r. godz. 09.00 zajęcia teoretyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58;

- 2 dzień: 02 lipca 2017 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58;

- 3 dzień: 08 lipca 2017 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne w JRG PSP w Żarach, ul. Serbska 58;

- 4 dzień: 09 lipca 2017 r. godz. 09.00 egzamin w KP PSP Żary ul. Serbska 58.


Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach, zdaniem egzaminu z testu wiedzy i części praktycznej. Zgłoszenia do pobrania  poniżej . Zgłoszenia należy dostarczyć do KP PSP w Żarach do dnia 26 czerwca 2017 r.

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;

- zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP części II lub spełnienia równorzędnych wymagań;

- wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne;

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych;

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;

- skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy;         


Kierownikiem szkoleń  jest mł. asp. Paweł Brela – tel. 683630717,  e-mail: p.brela@straz.zary.pl – udziela informacji na temat szkolenia.


Karta zgłoszenia na szkolenie: zgłoszenie (plik .pdf)   zgłoszenie (plik .docx)