STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Przetargi - zamówienia publiczne


Informacja na temat przetargów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

 

http://bip.wrota.lubuskie.pl/strazzary/


Ogłoszenia archiwalne


13.05.2014 r.

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

(ogłoszenie OSP WYMIARKI)

   

 

22.04.2014 r.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(ogłoszenie OSP WYMIARKI)

 

15.04.2014 r.

WYJAŚNIENIA nr 2

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(ogłoszenie OSP WYMIARKI)

 

 

12.04.2014 r.

WYJAŚNIENIA nr 1

oraz zmiana nr 1 treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(ogłoszenie OSP WYMIARKI)

 

08.04.2014 r.

OGŁOSZENIE OSP WYMIARKI

o przetargu nieograniczonym

na dostawę samochodu ratowniczo - operacyjnego

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

Formularz oferty - zał. 1

 

Opis techniczny - zał. 2

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. 3

 

Wykaz wykonanych dostaw - zał. 4

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 5

 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - zał. 6

   

 

 


 

 

26.02.2014 r.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

14.02.2014 r.

WYJAŚNIENIA nr 1

oraz zmiana nr 1 treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

07.02.2014 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

na dostawę paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


21.03.2014 r.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla części nr 3 postępowania

 

 

 

20.03.2014 r.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

28.02.2014 r.

WYJAŚNIENIA nr 3

oraz zmiana nr 2 treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Treść wyjaśnienia

Opis techniczny dla części 3 zamówienia po zmianach nr 2

 

25.02.2014 r.

WYJAŚNIENIA nr 2

 

10.02.2014 r.

WYJAŚNIENIA nr 1

oraz zmiana nr 1 treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Treść wyjaśnienia

Opis techniczny dla poszczególnych części zamówienia po zmianach nr 1

część 1 - zał. 2.1- zmienione

 

 

część 2 - zał. 2.2 - zmienione

 

 

część 3 - zał. 2.3 - zmienione

 

 

 

28.01.2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

Formularze oferty dla poszczególnych części zamówienia

część 1 - zał. 1.1

 

 

część 2 - zał. 1.2

 

 

część 3 - zał. 1.3

 

 

część 4 - zał. 1.4

 

 

Opis techniczny dla poszczególnych części zamówienia

część 1 - zał. 2.1

 

 

część 2 - zał. 2.2

 

 

część 3 - zał. 2.3

 

 

część 4 - zał. 2.4

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. 3

 

 

Wykaz wykonanych dostaw - zał. 4

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 5

 

 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - zał. 6

   


 

23.01.2014 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

na dostawę dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych, samochodu kwatermistrzowskiego oraz samochodu operacyjno – rozpoznawczego.

Treść ogłoszenia

  

 

 

 

13.09.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Treść zawiadomienia

 


 

04.09.2013 r.

WYJAŚNIENIA nr 1

oraz zmiana nr 1 treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Treść wyjaśnienia

 


 

 

20.08.2013 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

na dostawę dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych, samochodu kwatermistrzowskiego oraz samochodu operacyjno – rozpoznawczego.

Treść ogłoszenia

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

Formularze oferty dla poszczególnych części zamówienia

część 1 - zał. 1.1

 

 

część 2 - zał. 1.2

 

 

część 3 - zał. 1.3

 

 

część 4 - zał. 1.4

 

 

Opis techniczny dla poszczególnych części zamówienia

część 1 - zał. 2.1

 

 

część 2 - zał. 2.2

 

 

część 3 - zał. 2.3

 

 

część 4 - zał. 2.4

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. 3

 

 

Wykaz wykonanych dostaw - zał. 4

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 5

 

 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - zał. 6