STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Żarach


bryg. mgr inż. poż. Grzegorz Lisik

Naczelnik Wydziału


W sprawach informacji prasowych proszę kontaktować się telefonicznie nr tel. +48 683630707 bądź e-mail: g.lisik@straz.zary.pl

Nr fax. do KP PSP Żary +48 68 363 07 21


Do zadań rzecznika prasowego należy:

informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;

informowanie środków masowego przekazu o przedsięwzięciach realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej;

udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu lub miasta;

po uzgodnieniu z rzecznikiem prasowym Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej udzielenie odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

koordynowanie przekazywania informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

uczestniczenie w kształtowaniu  strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu lub miasta dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną w zakresie profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem.