STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Stopnie w Państwowej Straży Pożarnej


SZEREGOWI
strażak
starszy strażak
PODOFICEROWIE
sekcyjny
starszy sekcyjny
młodszy ogniomistrz
ogniomistrz
starszy ogniomistrz
ASPIRANCI
młodszy aspirant
aspirant
starszy aspirant
aspirant sztabowy
OFICEROWIE
młodszy kapitan
kapitan
starszy kapitan
młodszy brygadier
brygadier
starszy brygadier
nadbrygadier
generał brygadier


Nazwa stopni oznaczenie stopni
skrót pełna nazwa na czapkach, beretach na ubraniach specjalnych na naramiennikach (pagonach)

STOPNIE W KORPUSIE SZEREGOWYCH

str.

strażak

st. str.

starszy strażak

STOPNIE W KORPUSIE PODOFICERÓW

sekc.

sekcyjny

st. sekc.

starszy sekcyjny

mł. ogn.

młodszy ogniomistrz

ogn.

 ogniomistrz

st. ogn

starszy ogniomistrz

STOPNIE W KORPUSIE ASPIRANTÓW

mł. asp.

młodszy aspirant

asp.

aspirant

st. asp.

starszy aspirant

asp. sztab.

aspirant sztabowy

STOPNIE W KORPUSIE OFICERÓW

mł. kpt.

młodszy kapitan

kpt.

kapitan

st. kpt.

starszy kapitan

mł. bryg.

młodszy brygadier

bryg.

brygadier

st. bryg.

starszy brygadier

nadbryg.

nadbrygadier

gen. bryg.

generał brygadier

Na podstawie:

USTAWY z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. nr 88  poz. 400)

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
(Dz. U. Nr 152, poz. 1001) .