STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Wydział Operacyjno, Kontrolno - Rozpoznawczy
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego


st. kpt. mgr Marek Świerliński

Dyżurny Operacyjny

+48 68 363 07 16
m.swierlinski@straz.zary.pl

 


st. ogn. Rafał Judycki

Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
 

+48 68 363 07 16
r.judycki@straz.zary.pl

 


ogn. mgr Joanna Sokalska

Dyżurny Stanowiska Kierowania

+48 68 363 07 16
j.sokalska@straz.zary.pl

 


ogn. Robert Baworowski

Dyżurny Stanowiska Kierowania

+48 68 363 07 16
r.baworowski@straz.zary.pl

 


ogn. Piotr Makowski

Starszy Operator Sprzętu Specjalnego

+48 68 363 07 16
p.makowski@straz.zary.pl

 


Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

+48 68 363 07 16
FAX: +48 68 363 07 20
psk@straz.zary.pl
 

Służba w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowgo pełniona jest w systemie zmianowym  - czas trwania jednej służby wynosi 24 godziny. Służbę na Powiatowym Stanowisku Kierowania pełnią zmiany - Dyżurni SKKP mogą zakończyć służbę wówczas, gdy do służby zgłoszą się zmiennicy z następnej zmiany.


Do podstawowych zadań Stanowiska Kierowania należy:

 • Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu;

 • Alarmowanie sił KSRG i podmiotów niezbędnych podczas prowadzonych działań, a także wykonywanie innych zadań związanych z prowadzonymi działaniami ratowniczymi na terenie gmin stanowiących obszar bezpośredniego działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żarach;

 • Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie bieżących oraz okresowych meldunków o zaistniałych zdarzeniach, w których biorą udział jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

 • Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji na terenie powiatu w zakresie zdarzeń, których powstanie zostało zgłoszone do PSK oraz ocena ich operacyjnego zabezpieczenia;

 • Przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej, podmiotów wchodzących w skład KSRG oraz innych instytucji przewidzianych do użycia w planach ratowniczych;

 • Współdziałanie  z  instytucjami  w podejmowaniu  decyzji  dotyczących zwalczania zaistniałych zdarzeń oraz likwidacji skutków ich powstania;

 • Powiadamianie  przełożonych  oraz władz  lokalnych  o  zagrożeniach występujących na terenie powiatu;

 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji PSK oraz komputerowych baz danych;

 • Utrzymywanie stałej łączności operacyjnej z WSKR i PA oraz prowadzenie nadzoru nad prawidłowym jej funkcjonowaniem ;

 • Koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych  przez: JRG, jednostki  KSRG, ochrony  przeciwpożarowej i innych podmiotów ratowniczych,

 • Współdziałanie z kierującymi akcją ratowniczą w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do bezpiecznej i skuteczne] likwidacji zagrożeń,

 • Realizowanie zadań i postanowień zawartych w ,Planie ratowniczym powiatu”,

 • Wykonywanie zadań wynikających z ogłoszenia akcji ,,KURIER”,

 • Alarmowanie   i   powiadamianie   funkcjonariuszy KP PSP zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i zasadami.


Stanowisko Kierowania zapewnia:

 • stałe współdziałanie z dyspozytorami jednostek ochrony przeciwpożarowej lub innym osobami z poszczególnych podmiotów włączonych do KSRG;

 • alarmowanie odwodów operacyjnych;

 • alarmowanie członków sztabu komendanta powiatowego oraz innych osób ujętych w planach ratowniczych;

 • korzystanie z telefonów alarmowych, poczty elektronicznej i faksów;

 • korzystanie z map operacyjnych w tym również z mapy cyfrowej;

 • korzystanie z monitoringu pożarowego i monitoringu innych zagrożeń ;

 • korzystanie z planów operacyjnych oraz dokumentacji operacyjnej, pomocniczej i specjalnej;

 • korzystanie z łączności przywoławczej, selektywnego wywołania i alarmowania podmiotów systemu do działań ratowniczych;

 • korzystanie z łączności satelitarnej, radiowej, komórkowej oraz przewodowej;

 • współdziałanie ze specjalistami w sprawach ratownictwa;

 • wykorzystanie baz danych operacyjnych;

 • współdziałanie z podmiotami zajmującymi się monitorowaniem oraz prognozowaniem zagrożeń, a także z innymi podmiotami działającymi na rzecz systemu;

 • korzystanie ze sprzętu niezbędnego do rejestracji rozmów telefonicznych oraz analizowanie czasu wyjazdu i pobytu zadysponowanych sił i środków do działań ratowniczych;

 • stosowanie innych środków, urządzeń, systemów  łączności i metod analizy danych, których wykorzystanie lub użycie może usprawnić działania ratownicze oraz realizację zadań poszczególnych stanowisk .