STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Dowództwo JRG PSP w Lubsku


 

st. kpt. Norbert Kawka

Dowódca JRG

+48 68 372 52 11
n.kawka@straz.zary.pl


 

kpt. mgr Mariusz Morawski

Zastępca Dowódcy JRG

+48 68 372 52 12
m.morawski@straz.zary.pl
 


Do podstawowych zadań dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy:

Utrzymywanie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w gotowości do działań ratowniczo - gaśniczych.

Utrzymywanie obiektów i urządzeń w należytym porządku i stanie technicznym.

Dysponowanie siłami i środkami Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, dowodzenie nimi, organizowanie i kierowanie akcjami ratowniczymi w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz ich analizowanie.

Organizowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego oraz wychowania fizycznego i sportu.

Uczestniczenie w opracowywaniu powiatowych planów ratowniczych.

Zapewnienie właściwej dyscypliny służbowej i regulaminowego toku służby.

Wnioskowanie w sprawach doboru osób na poszczególne stanowiska w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej oraz w innych sprawach kadrowych.

Zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu, wyposażenia, obiektów i urządzeń oraz sprawowanie nadzoru nad ich właściwym i zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem oraz konserwacją.

Tworzenie warunków do osiągania przez strażaków wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz sprawności fizycznej.

Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.

Ustalanie przypuszczalnych przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków służby na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, podczas doskonalenia i dokształcania, wychowania fizycznego i sportu, ćwiczeń i akcji ratowniczo - gaśniczych.

Nadzorowanie oraz przestrzeganie ochrony informacji niejawnych.